2Grips levert een breed scala aan service management diensten en biedt daarmee de mogelijkheid tot ‘one stop shopping’ voor al uw service management vraagstukken. Hieronder vindt u een korte beschrijving van onze verschillende diensten. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op!

Service Management tooling implementatie

Het is vanzelfsprekend dat 2Grips de implementaties kan uitvoeren van de twee ITSM tools die we zelf leveren: Heat Service Management en ITRP. Daarnaast zijn we ook in staat om de implementaties te begeleiden van andere service management applicaties. (Bij deze tweede vorm zal het technische gedeelte van een implementatie door een derde partij worden uitgevoerd).
Onze aanpak onderscheidt zich doordat we ons tijdens een implementatie niet alleen richten op de tool zelf, maar ook de broodnodige aandacht geven aan de processen die ondersteund moeten worden en de medewerkers die deze processen moeten uitvoeren. Hiermee wordt een tooling implementatie allesomvattend wat een enorme bijdrage levert aan het succes er van.
Bij onze eigen oplossingen ITRP en Heat Service Management maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden van beide tools. ITRP is een kant en klare oplossing die met een korte doorlooptijd en minimale inzet kan worden uitgerold in uw service organisatie. Een implementatie van Heat Service Management start vanaf een best practice inrichting op basis waarvan de benodigde aanpassingen worden gedaan. Tijdens al onze implementaties blijven organisatie en proces leidend! Met deze gedachte in het achterhoofd blijven we er ook naar streven om aanpassingen buiten de standaardinrichtingen te minimaliseren.

Assessment & validatie

2Grips kan uw service organisatie doorlichten om vervolgens te kunnen adviseren over mogelijke verbeteringen en/of te valideren dat bepaalde doorgevoerde verbeteringen hun effect hebben gehad. In dit laatste geval zal eerst een nulmeting plaatsvinden waarna een tweede meting op een later moment zal aantonen wat de initiatieven voor effect hebben gehad. Het resultaat van deze dienst in de vorm van een assessment, is een Service Improvement plan waarin staat beschreven hoe de huidige situatie nog verder verbeterd kan worden. 2Grips kan u vervolgens ook helpen bij het doorvoeren van deze verbeteringen.

Project & Programma Management

2Grips kan uw service management programma en/of projecten voor u leiden. Een projectleider van 2Grips heeft niet alleen de juiste kennis op het gebied van projectmanagement, maar beheerst ook het service management vakgebied. Met dit totale pakket van kennis en vaardigheden dragen we bij aan het succes van uw projecten.

Coaching & Training

2Grips is in staat om trainingen te leveren die zijn afgestemd op de situatie van de klant. Zo wordt bereikt dat uw medewerkers de theorie meteen toegepast zien op hun eigen praktijksituatie, wat de waarde van de trainingen enorm vergroot. De doelstelling van onze trainingen ligt dan ook meer bij het leren toepassen van de theorie dan bij het uit het hoofd leren van alle rijtjes en regeltjes teneinde een examen te behalen. Het examen succesvol afleggen is natuurlijk een prachtige toegift, maar kan vaak ook bereikt worden via enkel zelfstudie. Het kunnen spiegelen van de eigen situatie ten opzichte van de theorie, is daarentegen van grote waarde.
Trainingen zijn klassikaal en worden bij klanten ‘in house’ gegeven waardoor de deelnemers zich niet hoeven te verplaatsen. Door de trainingen in een groepsverband, binnen de eigen organisatie te doen, ontstaat de mogelijkheid tot discussie over en reflectie van de eigen situatie en de mogelijkheden tot verbetering.

2Grips biedt de volgende trainingen:
  • ITIL Foundation (3 dagen inclusief examen)
  • ITIL Bootcamp (1 dag)
  • Prince2 Foundation (3 dagen inclusief examen)

2Grips kan ook uw medewerkers, teamleiders en managers coachen ter ondersteuning van de rol die ze binnen uw service organisatie vervullen. Dit bewijst zijn waarde bijvoorbeeld bij mensen die doorgroeien naar een nieuwe functie, of bij organisaties die veranderingen doorvoeren en een hogere mate van servicegerichtheid nastreven. Coachingstrajecten zijn altijd maatwerk. Neem daarom contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Proces Definitie & Implementatie

Eén van de meest voorkomende zaken binnen het vakgebied van ITSM, is het introduceren van nieuwe processen in de service organisatie. Een uitbreiding met een nieuw (geformaliseerd) proces heeft als doel om de kwaliteit van de algemene dienstverlening te verbeteren. Een eerste stap voor een service organisatie is vaak het introduceren van het proces Incident Management om reactief de storingen die zich voordoen snel op te kunnen lossen. Op een later moment onstaat vaak de behoefte om ook proactief bezig te zijn om storingen te voorkomen met behulp van het ITIL proces Problem Management. 2Grips kan u helpen bij het definiëren en introduceren van nieuwe IT processen. Hierbij maken we gebruik van bekende best practices zoals ITIL. Het definiëren van het proces omvat onder andere de procesflow, de benodigde rollen en de bijbehorende verantwoordelijkheden (RACI) en de KPI’s die nodig zijn om de prestaties binnen het proces goed te kunnen meten. Bij het implementeren van het proces wordt vervolgens rekening gehouden met de organisatie waarbinnen dit proces zal worden uitgevoerd en de benodigde tooling om het te ondersteunen.

Continual Service Improvement

Veel initiatieven op het gebied van Service Management zijn project-gebaseerd. Maar projecten zijn eindig. Dat terwijl er altijd mogelijkheden blijven bestaan om te verbeteren. Onze Continual Service Improvement service (CSI) begeleidt u bij het permanent blijven verbeteren van uw mensen, processen en tooling. Samen met onze klanten stellen we een roadmap op waarin wordt vastgesteld wat de doelen zijn voor de komende periode. Vervolgens helpen we mee om in korte cycli of in kleine projecten deze verbeteringen door te voeren; oftewel het eindeloos herhalen van : Plan – Do – Check – Act. Het resultaat is een steeds beter wordende en efficientere dienstverlening.

Interim Management

2Grips kan tijdelijk een openstaande functie binnen het vakgebied van Service Management voor u invullen. Denk hierbij aan een Service Desk Manager, Proces Manager of Service Delivery Manager. De inhuur van onze medewerkers stelt u in staat om een periode te overbruggen totdat een vaste medewerker is gevonden. Daarnaast is het tijdelijk invullen van een rol een ideale manier om gewenste veranderingen door te voeren.

Neem voor meer informatie direct contact op met 2Grips

CONTACT