Mature service organisaties richten zich consequent op het monitoren of processen werken en het gewenste resultaat opleveren. Zij realiseren zich dat processen te optimaliseren zijn om nog meer waarde te creëren. Complete en mature processen zijn essentieel in de huidige economie omdat ze een prominente rol spelen in de manier van werken, efficiëntie, kostenreductie, …. Een volwassen proces moet volledig zijn, geautomatiseerd, betrouwbaar en voortdurend verbeteren.

Een goed uitgangspunt voor procesverbetering is het hebben van een inzicht in “waar je bent”, “waar je wilt zijn” en “hoe je daar kunt komen”. Onze dienst Maturity Assessment is een health check die u een goed beeld geeft van “waar u bent”. Dit is een absolute voorwaarde voor een voortdurende verbetering van de dienstverlening (Continual Service Improvement). Door het maturiteitsniveau van de huidige procesprestaties op een objectieve schaal te evalueren en de lacunes te identificeren zorgt deze diagnostisch health check om het startpunt voor procesverbetering te identificeren. Deze maturiteitscontrole geeft een beslissende richting aan om de IT-organisatie te sturen.

Wanneer heeft u deze Maturity Assessment dienst nodig?

Er zijn een aantal indicatoren die een health check van uw servicemanagementstatus nodig maken:

 • Slechte prestaties – als de performantie van een proces consequent onder de vastgestelde KPI’s daalt, dan is het een goede aanpak om de oorzaak van dergelijke ondermaatse prestaties te achterhalen en te begrijpen.
 • Gebrek aan metingen – wat gemeten wordt, wordt gedaan, wat niet gemeten wordt, wordt waarschijnlijk niet gedaan. Zonder de juiste controles rond een proces is noch het proces, noch de uitvoering ervan effectief of efficiënt.
 • Ontevreden gebruikers – wanneer gebruikers niet tevreden zijn, is het proces inconsistent of onvolledig, wordt het niet gevolgd of simpelweg niet begrepen.
Methodologie voor de maturiteitsanalyse

2Grips helpt organisaties om hun (IT) service management te verbeteren aan de hand van verschillende Service & Quality Management frameworks/best practices. Om de maturiteit van uw processen te beoordelen, verzamelen wij informatie op verschillende manieren en uit verschillende bronnen:

 • Interviews / Workshops
 • Analyse van procesdocumenten
 • Beoordelingen van gebruikte technologie

De onderwerpen die kunnen worden behandeld zijn:

 • IT- en servicestrategie
 • IT Operations
 • Mensen, organisatie en management
 • Technologie
 • Processen en procedures
 • Klanttevredenheid

In het kader van deze audit kunnen verschillende methoden/best practices worden gebruikt, waaronder The Capability Maturity Model Integrated (CMMi). Dit model geeft aan op welk niveau een organisatie (of afdeling van de organisatie) zich bevindt en wordt gebruikt om de verbetering van het proces over een project, afdeling of een hele organisatie te begeleiden.

Maturity Assessment Model

De resultaten van de Maturity Assessment

2Grips geeft een gedetailleerd overzicht van wat de maturiteitscore betekent, inclusief een beschrijving van het maturiteitsniveau van de organisatie, de kenmerken van dat maturiteitsniveau, en hoe de score kan worden verbeterd. De resultaten van deze beoordeling worden vervolgens weergegeven in de vorm van een Service Improvement Plan, waarin wordt beschreven hoe de huidige situatie verder kan worden verbeterd. Deze rapportage bevat een reeks aanbevelingen op praktisch niveau, waaronder enkele quick wins.

Neem voor meer informatie direct contact op met 2Grips

CONTACT
KMO portefeuille