Onze diensten zijn opgedeeld op basis van de 3 hoofdvragen binnen Service Management: Waar staan we nu? Waar willen of moeten we zijn? Hoe komen we daar? Afhankelijk van uw noden, leveren wij onze diensten afzonderlijk of gecombineerd. En dit met één doel: het onder controle krijgen van uw Service Management uitdagingen op de meest effectieve en efficiënte manier rekeninghoudend met uw organisatie, uw interne processen, uw medewerkers en uw tools.

  • Waar staan we?

Health Check
  • Waar willen we zijn?

Service Strategy
  • Hoe komen we daar?

Service Improvement
Onze IT Service Management Health check geeft u een duidelijk beeld van de status van uw IT processen en praktijken, uw service georiënteerde organisatie, uw partners en uw collega’s in het ITSM domein. Het eindrapport van deze health check biedt u meteen de nodige richtlijnen om te beginnen met een continue verbeteringstraject.
Onze Enterprise Service Management Health Check geeft u een duidelijk beeld van de status van uw Service Management-concepten in andere afdelingen van uw organisatie (HR, Facilities, enz.). Het eindrapport van deze health check biedt u meteen de nodige richtlijnen om te beginnen met een continue verbeteringstraject.
Onze ITAM healtch check geeft u een duidelijk beeld van hoe uw waardevolle assets binnen uw organisatie gebruikt en onderhouden worden in lijn met de noden van uw dienstverlening. Het eindrapport geeft u inzicht welke assets relevant zijn voor het ondersteunen van uw processen en hoe deze best te onderhouden.
Onze Service Management Tooling Health Check geeft u een duidelijk overzicht van hoe uw service management oplossing aansluit op uw behoeften. In het eindrapport ziet u de hiaten tussen de (toekomstige) behoeften en mogelijkheden van uw huidige toolset.

Onze Customer Experience Readiness Health Check onderzoekt hoe de noden en verwachtingen van eindgebruikers zijn afgestemd op uw dienstverlening. Het eindrapport geeft inzicht in de klantgerichtheid van uw organisatie en helpt u te focussen op wat er echt toe doet.

Onze SIAM Readiness assessment identificeert uw sterke en zwakke punten met betrekking tot uw multi-provider eco-systeem. Het eindrapport geeft inzicht in de mate waarin uw eco-systeem klaar bent om met SIAM aan de slag te gaan.
Onze IT Governance dienst biedt organisaties een structuur om ervoor te zorgen dat IT-investeringen de bedrijfsdoelstellingen ondersteunen aan de hand van formele frameworks.
2Grips helpt u met het definiëren van uw SIAM strategie (bvb business case, service model, service provider selectie). Wij assisteren bij het kiezen van een service integratie model en het coachen van alle betrokken partijen.
2Grips begeleidt u stap voor stap bij het onboarden en offboarden van een service provider. Wij bieden een grondige beoordeling (due diligence) en zorgen voor een handover roadmap (transitie) om ervoor te zorgen dat uw organisatie daadwerkelijk waarde haalt uit de geleverde diensten door uw providers.
Onze Information Security dienst helpt uw organisatie met het informatiebeveiligingsprogramma om de veiligheids- en privacyrisico’s voor de klant te verminderen en verstoring van de dienstverlening te voorkomen. Dit alles op basis van de fundamentele beginselen van informatiebeveiliging (vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid).
Onze Business Continuity dienst helpt uw bedrijf bij zijn bedrijfscontinuïteitsprogramma dat de veerkracht van zijn IT-diensten verbetert. Wij kunnen u helpen met het analyseren, ontwerpen, implementeren, testen en onderhouden van uw Business Continuity Plan (BCP) en Disaster Recovery Plan (DRP).
We helpen u bij het ontwerpen en implementeren van een diensten portfolio en catalogus omdat het cruciaal is dat alle onderdelen van uw bedrijf een consistent en accuraat beeld hebben van de dienstverlening. Een kwalitatieve catalogus, afgestemd op uw bedrijfsbehoeften, is onontbeerlijk voor elke dienstverlening.
Wij helpen om uw diensten begrijpbaar te maken voor uw afnemers, de benodigde componenten te definieren en de gewenste service levels te bepalen. Dit zorgt voor een duidelijk verwachtingspatroon naar alle betrokkenen.
Hebt u een idee van alle interacties die een klant met uw organisatie heeft? Zijn die interacties goed gedocumenteerd? Door uw customer journey te documenteren, bent u in staat om hiaten of inefficiëntie in uw bedrijfsprocessen vast te stellen die de dienstverlening aan de klant kan verslechteren en uw klantervaring beïnvloeden.
Wij helpen u bij het creëren van bedrijfscultuur met een focus op de eindgebruiker. We richten ons op het meten en beheren van verwachtingen, percepties en ervaringen van de eindgebruikers om zo de dienstverlening voortdurend te optimaliseren en af te stemmen op de steeds veranderende behoeften en wensen van de gebruiker.
Samen met u gaan wij op zoek naar de meest geschikte Service Management tooling voor uw organisatie. Zo maakt u een gefundeerde keuze voor een specifieke Service Management oplossing waarmee uw organisatie haar doelstellingen kan bereiken, nu en in de toekomst.
Wij helpen u om operationele procedures uit te tekenen, te implementeren en ze beter beheersbaar te maken door het automatiseren van repetitief en tijdrovend werk.
Wij helpen u om uw strategie te vertalen naar operationele processen en procedures, zodat deze beter beheersbaar, lean en agile worden, gebaseerd op de best practices in de sector.
Wij helpen u met het besturen van uw eco-systeem en het uitvoeren van uw service management laag. Door het orchestreren van uw dagelijkse integratie operaties en het beheren van continue integratie verbeteringen, verzekeren we dat uw service providers opereren volgens de gemaakte service afspraken.
Onze Service Improvement Journey dienst begeleidt u naar een continu systeem van verbetering (CSI) met betrekking tot uw mensen, uw processen, uw tools en uw partners. Samen met u stellen wij een roadmap (Service Improvement Plan) op voor de toekomst. Wij helpen u deze doelen te bereiken op een lean en agile manier.

2Grips heeft ruime ervaring met de implementatie van een groot aantal service management oplossingen. Naast de oplossingen die wij zelf leveren (4me, BMC Helix Remedyforce, Freshservice en Ivanti Service Manager) zijn wij ook bekend met andere tools. Wij richten ons niet alleen op de tool zelf, maar besteden ook de nodige aandacht aan uw processen en mensen, uw omgeving en uw leveranciers.

2Grips biedt u een ruim aanbod aan klassikale opleidingen en e-learnings aan. Daarnaast delen wij graag kennis en ervaringen via interactieve workshops.

Meer informatie over deze dienst

2Grips kan een openstaande functie binnen het vakgebied van Service Management voor u invullen.

Meer informatie over deze dienst

Neem voor meer informatie over onze Service Management diensten, direct contact op met 2Grips